Agenda d'activitats fotogràfiques: tallers, trobades, cursos… a Terrassa i altres indrets.

Concurs Fira Modernista 2017 – Fotoclub Terrassa

El Fotoclub Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa organitzen el XI concurs de fotografia de la Fira Modernista 2017, que es celebrarà entre els dies 12, 13 i 14 de maig de 2017.

TEMA

Fira Modernista de Terrassa, edició 2017, o qualsevol altra edició anterior.

PARTICIPANTS

Podrà participar al concurs qualsevol visitant a la Fira Modernista, resideixi o no a Terrassa. Els membres del Jurat no podran participar al concurs.

FORMAT FOTOGRÀFIC I PRESENTACIÓ

Les imatges es presentaran en suport digital, color, blanc i negre, etc. Les obres es presentaran en arxiu JPG, anomenat amb el títol de la fotografia.

Cada fotografia haurà de tenir una mida mínima de 1500 píxels pel costat més petit amb una resolució de 300 ppp.

S’admetrà un màxim de 3 fotografies per autor agrupades en una única col·lecció.

Per tal de poder optar al premi a la millor col·lecció s’haurà d’indicar el títol de la sèrie de fotografies, a més del títol individual de les mateixes.

Les imatges han de complir la normativa vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de noves tecnologies i de les comunicacions comercials.

ENVIAMENT DE LES FOTOGRAFIES

Les obres s’han d’enviar a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

IDENTIFICACIÓ

En el correu en què s’enviïn les fotografies han de constar les següents dades obligatòries i en aquest ordre:

Títol de la col·lecció:
Títol de la fotografia:
Nom de l’autor/a:
Edat:
Adreça:
Telèfon:
Si es forma part d’una associació fotogràfica, indicar nom entitat:

DATES

El termini de presentació de fotografies s’iniciarà coincidint amb la celebració del primer acte inclòs al programa d’activitats de la Fira Modernista de 2017. El termini màxim de lliurament d’obres finalitzarà el dia 14 de juliol de 2017, a les 19:00h.

AUTORIA

Les fotografies han de ser de creació dels participants.

Els drets de propietat intel·lectual han de pertànyer íntegrament al participant.

AUTORITZACIÓ DE TERCERS

Per a la captació, reproducció i publicació de la imatge o dades personals de les persones que apareguin a les fotografies, els participants que presentin fotografies a concurs són responsables d’haver obtingut les autoritzacions que corresponguin.

DELIBERACIÓ DEL JURAT

El jurat estarà format per membres de Fotoclub Terrassa i, si s’escau, d’altres entitats o fotògrafs de renom.

La deliberació del jurat serà pública i en acte obert, i tindrà lloc un dia del mes d’octubre a determinar, a la seu de Fotoclub Terrassa (Rambla d’Ègara, 340, 2n) en acte obert a tots els participants i públic en general.

El veredicte del jurat és inapel·lable.

S’informarà puntualment del dia i hora de la deliberació del jurat, a través de la pàgina web de Fotoclub Terrassa (www.fotoclubterrassa.wordpress.com) i de la Fira Modernista (www.terrassa.cat)

EXCLUSIÓ DE FOTOGRAFIES

Els organitzadors es reserven el dret d’excloure aquelles fotografies que no s’ajustin a la temàtica, que no reuneixin un mínim de requisits tècnics i artístics, o que tinguin un contingut que pugui resultar ofensiu.

Més info

Compartir:
Share
from to
Concurs Fotoclub Terrassa

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2018 Terrassa, espai de fotografia

Autor Anders Norén

Share