Agenda d'activitats fotogràfiques: tallers, trobades, cursos… a Terrassa i altres indrets.

VI Concurs Mitja Marató

VI Concurs de Fotografia de la Mitja Marató de Terrassa 2018

Termini d’admissió: 30 de novembre de 2017

Veredicte i lliurament de premis: 13 de gener de 2018, a les 19h

Exposició:  sala Salvador Alavedra dels Amics de les Arts de Terrassa, c/. del Teatre, 2 del 13 al 25 de gener de 2018 (horari de 18,30 a 20,30 h)

Objectius: El concurs de fotografia de la Mitja Marató de Terrassa, en endavant MT, vol fomentar la pràctica de la fotografia i d’una manera molt especial en les activitats pròpies de la Entitat, tant en la vessant esportiva com social.

Participants: La inscripció és gratuïta i oberta a qualsevol persona, aficionada o professional, excepte els responsables de l’organització del concurs. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotos per categoria, i cada autor només tindrà opció a un premi per categoria.

Categories: Es fixen 2 categories

  • A – Premi a la millor fotografia sobre tema LLIURE
  • B – Premi a la millor fotografia que tingui com a fil conductor qualsevol acte, esportiu o social, de MITJA TERRASSA

També s’acceptaran fotografies de qualsevol prova atlètica

Admissió: El termini comença el  01/10/2017 i acaba el 30/11/2017

Inscripció: Per inscriure’s en aquest concurs cal que envieu les vostres fotografies a l’adreça de correu [email protected] El nom de les fotografies ha de començar per la lletra corresponent a la categoria a la qual participa seguida del pseudònim de l’autor. La resta del nom de l’arxiu és lliure.

En el cos del missatge cal que indiqueu el vostre nom, el vostre pseudònim, un telèfon de contacte i el vostra correu electrònic. A més, per cada fotografia que adjunteu al missatge caldrà que indiqueu el nom de l’arxiu i el títol de la fotografia.

No s’admetran fotografies presentades de cap altra manera.

Format: Les fotografies s’han de presentar en format digital, concretament en JPG, amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg i un pes màxim de fitxer de 8 mb. S’admeten fotografies en color i en blanc i negre, amb totes les seves variants.

Les fotografies que no s’ajustin a les normes no podran entrar a concurs.

Exposició: Només hi tindran cabuda les fotografies seleccionades pel Jurat.

Jurat: Estarà format per persones especialistes en el món de la fotografia i entre altres, membres del Fotoclub Terrassa, i un membre de l’organització, el qual no tindrà vot ni veu, com a Secretari del jurat.

El veredicte serà inapel·lable i es farà públic, a la sala 2 dels Amics de les Arts de Terrassa, c/. del Teatre, 2 el dia 13 de gener de 2018 a les 19h. Els guanyadors seran informats prèviament al acte.

Premis:

– 1º premi categoria A:  trofeu i  250 €
– 2º premi categoria A:  trofeu
– 3º premi categoria A:  trofeu

– 1º premi categoria B:  trofeu i  250 €
– 2º premi categoria B:  trofeu
– 3º premi categoria B:  trofeu

Drets d’autor: Els autors són els únics propietaris dels drets de les seves fotografies i només cedeixen els drets d’exhibició i publicació de les imatges que presenten per temes relacionats amb aquest concurs, a excepció dels dos primers premis que queden en poder de l’arxiu fotogràfic de la MT, el qual es reserva el dret de publicació.

El fet de presentar-se a aquest concurs fotogràfic implica l’acceptació d’aquestes bases, tot quedant l’entitat organitzadora facultada per resoldre els casos no previstos en elles.

Més info

Compartir:
Share
from to
Concurs Terrassa

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2018 Terrassa, espai de fotografia

Autor Anders Norén

Share